Òptica Reixach - Granollers - Optometria

TALLER
  • Control de qualitat en el procés de recepció de lents.
  • Centratge de lents.
  • Bisellatge de lents.
  • Muntatge de lents.
  • Control de qualitat de les ulleres muntades.
  • Fitting de les ulleres en el moment de l'entrega.
  • Reparacions.