Òptica Reixach - Granollers - Optometria

PROVES COMPLEMENTÀRIES

Per detectar patologies oculars.
  • Tonometria. Mesura de la pressió intraocular per la detecció i control del glaucoma.
  • Biomicroscopia. Detecció de cataractes i ull sec.
  • Queratometria. Mesura dels radis cornials. Detecció del queratocon.
  • Retinoscopia. Observació del fons de l'ull.
  • Test d'Ishihara. Detecció del daltonisme i alteracions de la visió dels colors.
  • Test d'Amsler. Detecció de la degeneració macular i altres maculopaties.
En cas de detecció de qualsevol possible patologia serà derivat a un Oftalmòleg.